Babyzwemmen en watergewenning komt de hele ontwikkeling van jonge kindjes ten goede. Baby’s zijn niet waterveilig, maar vooraleer ze kunnen lopen, kunnen ze wel gemakkelijk en vrij in het water bewegen.

Vraag de mail met praktische info: ‘watergewenning voor baby’s, peuters en kleuters’

Ouders worden in de cursus begeleid om het kindje zodanig te benaderen dat het zijn eigen mogelijkheden leert ontdekken. Uw kindje zal zo zelfvertrouwen en zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen.
De haptonomie ( de wetenschap van het voelen en bewegen in relatie tot ons innerlijk leven ) is daarbij de voornaamste invalshoek.

U zal van uw handen en uw begeleiding in het water ‘oren’ maken en zodoende luisteren hoe uw kindje zich in het warme water beweegt.

Het is nodig én leuk dat beide ouders mee het water in gaan.
Als dat echt niet mogelijk is, kan een andere vertrouwde persoon mee het water in.
Het is wel belangrijk dat deze persoon dan zoveel als mogelijk mee komt.
Want ook de volwassenen ontdekken ( om hun eventuele angst te overwinnen )!

Dat ontdekken van ouders bestaat heel vaak uit af-leren.
En opnieuw vertrouwen in het eigen aanvoelen, het waar-nemen van het kindje en de eigen intuïtie.
Soms zal ik u uitnodigen af te stappen van hardnekkige (culturele) gewoonten die inadequaat blijken of niet meer beantwoorden aan de huidige inzichten inzake ontwikkeling, aanraking en watergewenning.
Ik vraag van de ouders dan ook openheid en een engagement om samen te (her)ontdekken.

Ouders worden gemotiveerd om het kindje onder het poepje te dragen zodat het kind zich vanuit de ‘basis’ kan oprichten. De kunst is daarbij om van poepje tot hoofd voelend contact te maken met het kindje. Haptonomisch dragen geeft gevoel voor evenwicht en zelfstandigheid vanuit geborgenheid: een wezenlijke ervaring van ‘basic-trust’ en een verankering van het zelfvertrouwen in het zenuwstelsel.

Tip: Je kan van de site van je mutualiteit een formulier downloaden waarmee je een tegemoetkoming kan krijgen omdat je deelneemt aan de cursus watergewenning. In de hal van het zwembad staat een lichtblauwe heen-en-weer-map voor deze formulieren.

Het eindresultaat:

Deel de liefde: