Handen Haptonomoie

Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. Zij beschrijft het voelen en gevoelsleven, de bewegende en zich bewogen voelende mens en de relatie tussen deze aspecten en fenomenen van mens-zijn.

Al heel vroeg in de embryonale ontwikkeling zijn het voelen en bewegen de zuilen waarop de tempel van de ontwikkeling rust. Ons hele leven lang zal onze ontwikkeling gestut worden door deze twee fundamenten. Wat voelen en bewegen met de mens vanbinnen doet nl. dat de kwaliteit van voelen en bewegen het zieleleven raakt maar er ook ontstaat, wordt beschreven en beleefbaar gemaakt in de haptonomie.

Voor het welzijn van de mens wordt het belang van een goed ontwikkeld vermogen tot ‘‘voelen’ nog niet zo lang als essentieel erkend.
In onze cultuur worden immers het voelen , het communicatieve vermogen ervan en het ervaren van het daarbij horende wezenlijk en wederkerig contact sinds lang miskend.

Inspelen, afstemmen op het voelen en bewegen van de ander, maakt dat de ander zich gezien en bevestigd weet en ervaart. In deze bevestiging is het zelfvertrouwen geworteld. Voelen, in de zin van be-leven en (aan)gevoeld worden zijn de Draagsters van het Zelfbesef.

Inspelen, afstemmen, doorvoelen, doortastend zijn, zijn haptonomische vermogens waarover elke mens beschikt, maar die bij velen van ons maar weinig mochten ontplooien. De haptonomie maakt deze leven gevende vermogens beleefbaar en schept de ruimte om ze alsnog te ontwikkelen in een cultuur waar deze waarden schaars zijn geworden.

In die zin kan de haptonomie een essentiële inspiratiebron betekenen voor vele persoonlijke en maatschappelijke terreinen: gezondheidszorg, onderwijs, kunst, management etc. De haptonomie zal ons eveneens inspireren om de kwaliteit van de affectieve relatie tussen ouders en kinderen te verbeteren.

blijven wij als doden ons gezicht gekeerd naar de klaagmuur dan komen wij er niet doorheen

zwijgen wij om den brode onze diepste taal verleerd dan dromen wij nimmer ‘t levenslied van voorheen

ik zweer u wijd mijn leven aan beloof trouw ik breek ‘n lans voor het eigen zijn sta op sta op gij onderdrukten

ontspring de kadans van deze Jodentrein ontdek diep de drijfveren die u van uZelf wegrukten

breek door breek door dit dodenmasker heen maak op de balans van je vermogens waag woorden vol vuur als in ‘n gedicht

vertrouw vertaal leg jeZelf als gewicht in de schaal en bouw stap voor stap steen voor steen

Golden Hannah

Deel de liefde: