kdanse vzw even voorstellen!

kdanse vzw even voorstellen!2018-06-21T21:40:57+00:00

Ouders met kinderen

De vereniging heeft tot doel:

Een bescheiden oefenschool te zijn waar jonge ouders steun en begeleiding vinden in de ontwikkeling van de affectieve relatie met hun kindjes.

In zijn boek ‘Verbondenheid’ schrijft John Bowlby:

“… schijnen de eerste maanden en jaren nadat een baby geboren is een kritische periode
te vormen in de ontwikkeling van een vader en een moeder. … wij pleiten er nu voor dat ook ouders geholpen worden zodra ze ‘geboren’ zijn …”

Leren is beperking. Ontdekken is ontwikkeling. We gaan samen op weg.

Cursus watergewenning voor baby’s, peuters en kleuters:

Kind watergewenning met bal in het water

Samen zullen we de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van uw kindje in het water opbouwen. We zijn niet gericht op prestatie maar wel op het aanspreken van de eigen vermogens. We streven met elkaar naar een rustige, veilige en speelse sfeer en het accent ligt vooral op samen genieten.