Voor allen die geïnteresseerd zijn in het versterken van de letterlijke en figuurlijke veerkracht van de toekomstige generaties.

Of de nieuwe vaders (en partners) een werkelijkheid worden en hoe deze eruit zal zien, is niet alleen afhankelijk van veranderingen op sociaal en economisch vlak. Van doorslaggevend belang is de mate waarin vaders (en partners) van vandaag en morgen niet alleen beelden van vaderschap/ouderschap zullen vinden waartegen ze zich moeten afzetten, maar dat ze ook beelden hebben waarmee ze zich kunnen identificeren.

vrij naar: Vaders in soorten pag. 16.
uitgave van Centrum voor Gezinswetenschappen

Voor ouders, grootouders, vaders, mee-moeders, opvoedsters in kinderdagverblijven, kleuterjuffen in de onthaalklas, verantwoordelijken voor kinderonthaal …
en allen die geïnteresseerd zijn in het versterken
van de letterlijke en figuurlijke veerkracht van de toekomstige generaties … geef ik,
Hannah Goetelen graag een interactieve, boeiende voordracht of workshop over:

De meerwaarde van de haptonomische benadering van jonge kinderen.

Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit, ontplooid door Frans Veldman sr. en gebaseerd op de twee pijlers van de menselijke ontwikkeling:
voelen en bewegen in relatie tot ons innerlijk leven nl. het gemoed en het bewogen worden.

Hoe bevestig en bekrachtig je op een speelse manier via voelen en bewegen de eigen mogelijkheden en zodoende de zelfredzaamheid van het kindje?
Hoe kunnen opvoeders het jonge kindje leren beluisteren en verstaan zodat ze beter en warmer affectief contact met het kindje kunnen maken?
Hoe geef je als mama en papa/partner of opvoeder vorm aan het zelfvertrouwen van jullie baby? Hoe veranker je het zelfvertrouwen in het zenuwstelsel en de cel herinnering?

Hoe kan je kleine en grotere kindjes zo optimaal mogelijk aanraken en dragen?
Hoe ga je als zorgende opvoeder om met rug sparende handelingen? Hoe kunnen de lasten van het zorgen en dragen van kindjes worden tot lichte lasten?

Hoe kan je kleine kindjes al heel jong laten ervaren dat ze een bepaalde mate van
autonomie kunnen neerzetten tijdens het verzorgen en aankleden?

Hoe kan je als koppel de zwangerschap voelend en bewust beleven?
Hoe kan een zwanger echtpaar aan hun kindje concreet laten voelen dat het welkom is?
Hoe en op welk vlak kan een toekomstige vader of partner zijn/haar vrouw bijstaan gedurende zwangerschap en geboorte?
En waarom kan vooral de partner zijn/haar vrouw doorheen de pijn helpen?
De man of partner, eventueel de grootouder kan daarenboven het affectieve contact met het kindje al prenataal opbouwen.
Zo (h)erkent hij/zij het kindje al voor het geboren is.

Wat maakt dat deze benadering de letterlijke en figuurlijke veerkracht van de toekomstige generaties onderbouwt?

Wat kan affectief bewogen worden in een warm water hieraan toevoegen?

Welkom om samen deze ontdekkingstocht aan te gaan. Leren is beperken; ontdekken is ontwikkelen.

Ik laat de luisteraars kennis maken met de meerwaarde van de haptonomische benaderingswijze.

Ik speel voortdurend in op de ervaring en vragen van de aanwezigen.
We gaan met elkaar in dialoog, delen met elkaar en leren van elkaar.
Ik bewaak de veiligheid en integriteit van de deelnemers nauwlettend.

Tijdens een workshop gaan we concreet met het onderwerp aan de slag via eenvoudige oefeningen.

Welkom.

Hannah Goetelen, onderwijzeres,
docent voor volwassenen,
geschoold in aquawellness en de pre- en postnatale haptonomische begeleiding

prijzen zijn overeen te komen:

richtprijs:
voordracht van ongeveer 1,5u :75 euro + vervoeronkosten
workshop van ongeveer 3u : 150 euro + vervoeronkosten

Deel de liefde: