Pre- en postnatale begeleiding in het zwembad

Sessies vanuit de haptonomische benaderingswijze voor koppels in verwachting.

De toekomst wordt
gedragen door vrouwen en
door de wijze
waarop mannen haar daarin
kunnen bijstaan.

Vraag de mail met praktische info: ‘pre- en postnatale haptonomische ouder- en kindbegeleiding’

Getuigenis van Joke,

Het is vreemd te ervaren hoezeer wij het aanraken verleerd zijn.
Hoe wij menen alles te moeten vast grijpen.
De manier waarop Wim nu aanraakt is eerder een ‘aanreiken van steun’ geworden.
Opmerkelijk hoe sterk zachtheid kan zijn.
Toen ik de eerste beweging voelde rond 17 weken, wou ik dit zo snel mogelijk met Wim delen. Telkens ik zijn hand vlug op mijn buik drukte, was het gedaan met de pret …
We gaan nu niet meer op zoek naar het gestamp.
De aanraking van papa is eerder een groet geworden.
Zo van: “Hallo, hier ben ik , jongen. ” Waar meestal wordt op ingegaan door ons kleintje.

Vroeger vertrokken we vanuit de ‘eis’: Jij beweegt en ik wil jou voelen. Alleen kregen we toen haast geen en nu wel respons. Ook het vertrouwen in Wim groeit. Hoe goed hij mij in de voorbereiding van het omgaan met de pijn aanvoelt…
Ik geloof dat dit misschien nog wel het grootste pluspunt naar de bevalling toe is. Dan kan je niet meer doen dan de pijn toelaten, maar ik denk wel rust te kunnen vinden in Wims vertrouwen scheppende aanraking.

Dragen en gedragen worden

Een rode draad in deze begeleiding is de wijze waarop en het comfort waarmee de vrouw haar kindje draagt enerzijds en de affectieve bedding waarin het kindje kan ontwikkelen anderzijds.

Stap voor stap wordt duidelijk hoe de man hierin zo steunend en concreet mogelijk kan participeren. Hij zal daarbij op een intelligente, bevestigende manier zijn handen gebruiken en eenvoudige ‘hand’vatten herontdekken om zijn vrouw daadwerkelijk te steunen.

Ouders kunnen via het voelen en aanraken reeds voor de geboorte een affectieve band met het kindje opbouwen. Een affectief voldragen kind zal met meer zelfvertrouwen het avontuur van het leven aangaan.

In de sessies na de geboorte leren de ouders stil staan bij hun wijze van aanraken en dragen van het kindje. Hoe een kind pre- en postnataal gedragen wordt, bepaalt ook mede zijn of haar welzijn en gedrag.

Voelen en bewegen

Voelen en bewegen zijn vanaf het prille begin van ons bestaan de pijlers van de ontwikkeling en zullen dat levenslang blijven.

Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. Zij beschrijft het voelen en gevoelsleven, de bewegende en zich bewogen voelende mens en de relatie tussen deze aspecten en fenomenen van mens-zijn.

Reeds tijdens de zwangerschap reageert het kind al zeer duidelijk op wat het voelt. Dankzij een goed voelend contact met mama en papa kan het kindje optimaal gedragen worden en ter wereld komen.

De bedoeling is dat ouders de bewegingen van hun kindje via hun aanraking leren beluisteren en verstaan zodat ze affectief contact met hun kindje kunnen maken. Ook de man kan immers het contact al prenataal opbouwen. Zo (her)kent hij zijn kind al voor het geboren is.

Vaderschap

Papa met kind in het water

De rol van de vader is essentieel in het proces van onthechten tussen moeder en kind. De vader kan het kind begeleiden om zich vanuit een gezonde, geborgen band met de moeder te richten op zelfstandigheid en onafhankelijkheid in de wereld. De wezenlijke rol van de vader wordt in deze totale begeleiding dan ook in ere hersteld.

Ik geloof dat we door het steunen van vaders uiteindelijk werken aan een ‘volwassen wereld.’ In De Standaard van 19 juni 2004 stond een uniek artikel over het werk van de Gentse professor Paul Verhaeghe : Volk zoekt vader. Hij stelde dat de opmars van extreem rechts in Vlaanderen te maken had met een onbewuste behoefte van de mensen aan een vaderfiguur. “Onze maatschappij is kinderlijk geworden en vraagt daarom naar een vaderfiguur. Er is een algemeen verlangen naar iemand die structuur aanbiedt en de problemen met een toverstok zal oplossen, wat uiteraard je reinste illusie is. “

Uit het verslag van Bart:

Je hebt me geleerd hoe ik met mijn handen op haar buik zachtjes tot in het binnenste van haar schoot kan doorvoelen en hoe het prille kindje uit te nodigen om terug in het midden van de bekkenschaal te gaan liggen en zo mijn vrouw minder te belasten. De man kan ook een deel van de ‘last’ dragen. Het aanraken brengt ons dichter bij elkaar.

Warm water

De pre- en postnatale haptonomische begeleiding kan gecombineerd worden met aquawellness-sessies in een zwembad van 34°. Zie ‘aquawellness voor zwangeren’

Deel de liefde: