Aquawellness

Sessies voor echtparen in verwachting
en individuele sessies

aquawellness

vanuit de haptonomische benaderingswijze
in warm water van 34°

De pre- en postnatale begeleiding op het droge kan gecombineerd worden met sessies in het water. Gaandeweg en stap voor stap zal ik de man leren hoe hij zijn vrouw een betekenisvolle sessie kan geven. Door luisterend en voelend aanwezig te zijn en door haar bewegingen in het water te leren verstaan en daarop in te spelen, kan de man samen met zijn vrouw het vertrouwen opbouwen dat een proces - meer specifiek  het geboorteproces - zichzelf zal ontwikkelen en afwikkelen.
De traagheid en de rust die het water oproept, helpt de jonge ouders om meer vertrouwd te worden met slow motion-bewegingen. Door de grote bewegingen van zijn vrouw in het water te leren verstaan, kan de man ook beter de subtiele bewegingen van het ongeboren kindje leren aanvoelen. Zo kan papa prenataal het contact met het kindje al opbouwen en aan het kindje laten voelen dat het welkom is.

Dit werk zie ik dan ook als preventie van een heel wat sociale en maatschappelijke problemen van vandaag, zoals de vervreemding en het gebrek aan zelfvertrouwen.

In het water valt de beperking van de zwaartekracht weg waardoor de bewegingsmogelijkheden aanzienlijk vergroten. De zwangere vrouw zal hierdoor in de gelegenheid zijn om haar schoot optimaal te laten zijn voor het ongeboren kind. Haar bewustzijn en gevoel voor zichzelf en haar kind verdiepen zich waardoor ze zich goed voorbereidt op de geboorte. Sommige vrouwen geven aan dat het kind in de schoot synchroon beweegt met de bewegingen die zij in het water zelf maken.

Deze sessies zijn uiteraard ook heilzaam voor niet-zwangeren. Gedragen en bewogen worden door een begeleider en/of door drijfbuizen op warm water, heeft een effect waarbij de mens vrij snel tot rust komt. Sommige mensen gaan spontaan stretchen, geeuwen, zich uitrekken. De begeleider zal én luisteren naar de beweging die aanwezig is én impulsen geven tot nieuwe richtingen.
De kwaliteiten van het warme water om én rust én stretching mogelijk te maken, brengen de cliënt in een diepe toestand van ontspannen. De innerlijke ruimte die daarbij vrij komt, het jezelf 'groter' en 'dieper' beleven dan doorgaans, is de motor voor een letterlijk en figuurlijk 'ontwikkelingsproces'.

Meer en meer wordt dit werk ook door o.a. gynaecologen, vroedvrouwen en osteopaten als
waardevol erkend.

Er wordt gewerkt in privé-zwembaden die wat betreft rust, waterkwaliteit en sfeer prima geschikt zijn.  Het water wordt opgewarmd tot de luxueuze temperatuur van 34°

Wie komt in aanmerking:

  • zwangeren die samen met de partner de prenatale voorbereiding in het water wensen te volgen
  • elkeen die wil genieten, relaxeren en tot zichzelf komen in warm water
  • volwassenen met fybromyalgie, cvs, depressie , stressproblemen
  • rugklachten van velerlei aard
  • mensen met contact- of relatieproblemen
  • volwassenen en kinderen met een handicap of in een periode van revalidatie
  • ouderen
  • mensen die lijden aan waterangst

vraag de info-mail:

'aquawellness' of  'aquawellness voor zwangeren'

Bijgewerkt: juli 14, 2006