Prenatale en postnatale begeleiding

Sessies voor echtparen

Pre- en postnatale haptonomische ouder- en kindbegeleiding

de toekomst wordt
gedragen door vrouwen en
door de wijze
waarop mannen haar daarin
kunnen bijstaan.

Uit het verslag van Joke:

Het is vreemd te ervaren hoezeer wij het aanraken verleerd zijn.
Hoe wij menen alles te moeten vast grijpen.
De manier waarop Wim nu aanraakt is eerder een 'aanreiken van steun' geworden.
Opmerkelijk hoe sterk zachtheid kan zijn.
 
Toen ik de eerste beweging voelde rond 17 weken, wou ik dit zo snel mogelijk met Wim delen.
Telkens ik zijn hand vlug op mijn buik drukte, was het gedaan met de pret. …

We gaan nu niet meer op zoek naar het gestamp.
De aanraking van papa is eerder een groet geworden.
Zo van: "Hallo, hier ben ik , jongen. " Waar meestal wordt op ingegaan door ons kleintje.

Vroeger vertrokken we vanuit de 'eis': Jij beweegt en ik wil jou voelen. Alleen kregen we toen haast geen en nu wel respons.
Ook het vertrouwen in Wim groeit. Hoe goed hij in de voorbereiding van het omgaan met de pijn aanvoelt wanneer de grens bereikt is …
Ik geloof dat dit misschien nog wel het grootste pluspunt naar de bevalling toe is.
Daar kan je niet meer doen dan de pijn toelaten ;
maar ik denk wel rust te kunnen vinden in Wims vertrouwen scheppende aanraking.

dragen en gedragen worden

Een rode draad in deze begeleiding is de wijze waarop de vrouw haar kindje draagt enerzijds en anderzijds voor het kindje het comfort van gedragen worden.

Stap voor stap wordt duidelijk hoe de man hierin zo steunend en concreet mogelijk zal
participeren.

Ouders kunnen via het voelen en aanraken reeds voor de geboorte een affectieve band met het kindje opbouwen. Een affectief voldragen kind zal met meer zelfvertrouwen het avontuur van het leven aangaan.

In de sessies na de geboorte leren de ouders stil staan bij  hun wijze van aanraken en dragen van het kindje. Hoe een kind gedragen wordt, bepaalt zijn of haar welzijn en gedrag.

voelen en bewegen

Voelen en bewegen zijn vanaf het prille begin van ons bestaan de pijlers van de ontwikkeling en zullen dat levenslang blijven.

Voor het welzijn van man, vrouw en  kindje zijn een goed ontwikkeld vermogen tot 'voelen' en het verstaan van de daarbij horende beleving van wezenlijk belang tijdens zwangerschap en geboorte. Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. Zij beschrijft het voelen en gevoelsleven, de bewegende en zich bewogen voelende mens en de relatie tussen deze aspecten en fenomenen van mens-zijn.

Reeds tijdens de zwangerschap reageert het kind al zeer duidelijk op wat het voelt. Dankzij een goed voelend contact met mama en papa kan het kindje optimaal gedragen worden en ter wereld komen.

De bedoeling is dat ouders de bewegingen van hun kindje via hun aanraking leren beluisteren en verstaan zodat ze affectief contact met hun kindje kunnen maken. Ook de man kan immers het contact al prenataal opbouwen. Zo (her)kent hij zijn kind al voor het geboren is.vaderschap

De rol van de vader is essentieel in het proces van onthechten tussen moeder en kind. De vader kan het kind begeleiden om zich vanuit een gezonde, geborgen band met de moeder te richten op zelfstandigheid en onafhankelijkheid in de wereld. De wezenlijke rol van de vader wordt in deze totale begeleiding dan ook in ere hersteld.

Uit het verslag van Bert:

Je hebt me geleerd hoe ik met mijn handen zachtjes tot in het binnenste van haar schoot kan doorvoelen en hoe het prille kindje uit te nodigen om terug in de schaal te gaan liggen en zo mijn vrouw minder te belasten. De man kan ook een deel van de 'last' dragen. Het aanraken brengt ons dichter bij elkaar.

vraag de infomail:
'pre- en postnatale haptonomische ouder- en kindbegeleiding'

warm water

De pre- en postnatale haptonomische begeleiding kan gecombineerd worden met aquawellness-sessies in een zwembad van 34°. Zie 'aquawellness voor zwangeren'

begeleiding

De sessies worden gegeven door bekwame en in de materie geschoolde en gediplomeerde begeleiders. U gaat steeds met dezelfde begeleidster /begeleider op weg.

Bijgewerkt: juli 19, 2006