Watergewenning: handen als oren.

Baby’s zijn niet ‘waterveilig’ ... maar vooraleer ze kunnen lopen, kunnen ze wel gemakkelijk en vrij in het water bewegen. Dit komt hun hele ontwikkeling uitermate ten goede.

Merel

Ouders worden in de cursus begeleid om het kindje zodanig te benaderen dat het zijn eigen mogelijkheden leert ontdekken.
Uw kindje zal zo zelfvertrouwen en zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen.
De haptonomie ( de wetenschap van het voelen en het gevoelsleven) is daarbij de voornaamste invalshoek. 

Spelen in water

U zal van uw handen en uw begeleiding in het water ‘oren’ maken en zodoende luisteren hoe uw kindje zich in het warme water beweegt.

Het is nodig én leuk dat beide ouders mee het water in gaan.
Als dat echt niet mogelijk is, kan een andere vertrouwde persoon mee het water in.
Het is wel belangrijk dat deze persoon dan gedurende de hele cursus mee komt.
Want ook de volwassenen leren ( hun eventuele angst overwinnen ) !

Kaat onder water

Dat leren van ouders bestaat heel vaak uit af-leren.
En opnieuw vertrouwen in het eigen aanvoelen, het waar-nemen van het kindje en de eigen intuïtie.
Soms zullen wij u uitnodigen af te stappen van hardnekkige (culturele) gewoonten die inadequaat blijken of niet meer beantwoorden aan de huidige inzichten inzake ontwikkeling, aanraking en watergewenning. 
Wij vragen van de ouders dan ook openheid en een engagement om samen te (her)ontdekken.

Ouders worden geleerd om het kindje onder het poepje te dragen zodat ze vanuit de ‘basis’ zichzelf kunnen oprichten. De kunst is daarbij om van poepje tot hoofd voelend contact te maken met het kindje. Haptonomisch dragen geeft gevoel voor evenwicht en zelfstandigheid vanuit geborgenheid. Een wezenlijke ervaring van ‘basic-trust’.


Bijgewerkt: juli 14, 2006