Even voorstellen: Kdanse vzw

De vereniging heeft tot doel:

Een bescheiden oefenschool te zijn waar jonge ouders steun en begeleiding vinden in de ontwikkeling van de affectieve relatie met hun kindjes.

In zijn boek 'Verbondenheid' schrijft John Bowlby  :
" ... schijnen de eerste maanden en jaren nadat een baby geboren is een kritische periode
te vormen in de ontwikkeling van een vader en een moeder. ... wij pleiten er nu voor dat ook ouders geholpen worden zodra ze 'geboren' zijn ... "

cursus watergewenning voor baby's, peuters en kleuters:

We zullen de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van uw kindje in het water stapje voor stapje opbouwen, maar we zijn niet gericht op prestatie.
We streven naar een rustige, veilige en speelse sfeer en het accent ligt vooral op samen genieten.

pre- en postnatale begeleiding

Een rode draad in deze begeleiding is de wijze waarop de vrouw haar kindje draagt enerzijds en anderzijds voor het kindje het comfort van gedragen worden.
 
Stap voor stap wordt duidelijk hoe de man hierin zo steunend en concreet mogelijk zal participeren.

Ouders kunnen via het voelen en aanraken reeds voor de geboorte een affectieve band met het kindje opbouwen. Een affectief voldragen kind zal met meer zelfvertrouwen het avontuur van het leven aangaan.

In de sessies na de geboorte leren de ouders stil staan bij  hun wijze van aanraken en dragen van het kindje. Hoe een kind gedragen wordt, bepaalt ook mede zijn of haar welzijn en gedrag. 


individuele sessies aquawellness

Aquawellness beoogt het welzijn van de mens door relaxerende en ontwikkelingsbevorderende behandelingen in warm water. Een sessie biedt vele mogelijkheden om het fysiek en psychisch welzijn van mensen te bevorderen.
De behandelingen worden door een begeleider aan één cliënt gegeven, waarbij de cliënt liggend op het water gedragen wordt soms met hulp van drijfbuizen.
Voor zwangeren ( beide partners is mogelijk) een heel prettige manier om de zwangerschap optimaal te beleven en zich goed voor te bereiden op de geboorte.

voordrachten rond haptonomie, osteopathie voor baby's enz.

Bekwame gastdocenten worden gevraagd om zowel voor jonge ouders als voor een beroepsmatig professioneel publiek een uiteenzetting over bovengenoemde onderwerpen te geven. De voordrachten verlopen in een sfeer van dialoog.

doorverwijsfunctie:

Onze vereniging beschikt over een uitgebreid adressenbestand van professionelen waarnaar we u kunnen doorverwijzen indien u specifieke vragen of problemen hebt.

onze organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk:

Het aanbod is slechts mogelijk door de vrijwillige en onbezoldigde inzet van vrijwilligers.

Bijgewerkt: juli 17, 2006